Vítáme Vás na stránkách Nadačního fondu pro srdce Hané


Několik slov o nás

Nadační fond Pro srdce Hané byl založen jako Nadace Pro srdce Hané v roce 1992 společným úsilím lékařů I. a III. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři si uvědomili nedostatečné možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pacientů z regionu ve srovnání např. s Prahou a chtěli situaci zlepšit.

V České republice jsou onemocnění srdce a cév velmi rozšířené a víc než polovina občanů, kteří se nedožijí konce dalšího roku, zemře právě na tato onemocnění. Žádné jiné onemocnění v naší republice nepostihuje tolik občanů a rodin.

Moderní lékařská věda již umí pomoci mnohým z těchto nemocných. Nadační fond se zasloužil o pomoc občanům olomouckého regionu tím, že pomohl získat finanční prostředky pro vybudování kardiocentra s odbornou péči. Toto kardiocentrum koncentruje vysoce erudované lékaře - kardiology a kardiochirurgy, ale také nezbytné, finančně nákladné přístrojové vybavení.

V poslední době se nadační fond zaměřuje na posílení prevence kardiovaskulárních onemocnění, především formou aktivního vzdělávání populace, pořádá pravidelně jednou v měsíci Klub kardiaků (naučně vzdělávací přednášková odpoledne pro pacienty a jejich příbuzné).

Organizuje tzv. Šňůru života (zábavně-vzdělávací odpoledne na téma neodkladné resuscitace, s cílem výuky a šíření znalostí neodkladné laické resuscitace široké veřejnosti).

V roce 2006 byla Šňůra života rozšířena na akci Zdravé srdce Hané (u příležitosti Světového dne srdce). Na této akci jsou prezentovány nové preventivní programy nadačního fondu.

V roce 2005 otevřel nadační fond ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Krajským úřadem chodecko-běžeckou stezku v olomouckých parcích. Stezka dostala název Kroky ke zdraví - kondiční program Pro srdce Hané.

Z archivu zpráv

Pro srdce Hané - 2022

Vážení příznivci,
přejeme vám dobrý vstup do roku 2022 a pevně doufáme, že bude už více v poklidu a v normálních kolejích. Hlavně zůstaňte zdraví a dobré mysli!

Moc nás mrzelo, že jsme neuskutečnili vánoční večírek, ale covid-19 nám to neumožnil. Doufám, že vám všechna setkávání brzy nahradíme.

Od příštího roku bychom se měli pravidelně vidět vždy 1. středu v měsíci v Klubu seniorů "U Hradeb 2"v Olomouci, což je hned za SPEA na nám. Hrdinů. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, okamžitě dáme touto cestou vědět!

Dobře oslavte konec roku a hlavně šťastnou nohou vykročte do toho nového!
Marcela Škvařilová a celý tým správní rady NF "Pro srdce Hané"

Nadační fond Pro srdce Hané ve spolupráci s LF UP v Olomouci vytvořil český rekord!

Nejvíce osob se změřeným krevním tlakem - rekordní pokus, v rámci kterého si v průběhu 2 hodin nechalo na 4 stanovištích změřit krevní tlak celkem 348 lidí. Údaj byl zaregistrován do České databanky rekordů dne 7. května 2013.

Odešel profesor Jan Lukl, významný kardiolog, internista a osobnost olomoucké medicíny
12.2.2013

Odešel prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., významný český kardiolog, internista a dlouholetý přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Současně aktivní člen nadačního fondu „Pro srdce Hané“. V čele olomoucké kliniky stál takřka dvacet let, vůbec nejdéle ze všech dosavadních přednostů tohoto pracoviště. Za svůj život se zařadil ke špičce ve svém oboru, věnoval se především problematice srdečních arytmií a klinické elektrofyziologie. Zemřel po krátké těžké nemoci 10. února 2013 ve věku 68 let.

Jan Lukl se narodil 6. července 1944 v rodině slavného otce, světově renomovaného kardiologa prof. MUDr. Pavla Lukla, který byl rovněž po mnoho let přednostou I. interní kliniky FN Olomouc a jako dosud jediný český kardiolog zastával významnou funkci předsedy Evropské kardiologické společnosti v letech 1968-1970. Otec Pavla a dědeček Jana byl známý pražský porodník A. Lukl. Jan Lukl promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970. Složil dvě atestace z vnitřního lékařství a v roce 1980 také atestaci z kardiologie. O deset let později se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 1997 byl v tomto oboru jmenován profesorem.

Z politických důvodů (jeho otec nesouhlasil se sovětskou okupací a musel v roce 1969 jako řada jiných vysokoškolských pedagogů z univezity i kliniky odejít a komunistická perzekuce dopadla i na rodinné příslušníky) byl nucen nastoupit bezprostředně po ukončení studia nejprve na interní oddělení v Hranicích a později v Prostějově. Vysoká morální úroveň a intelektuální zázemí rodiny mu pomáhaly přežít i za těžkých podmínek. V Prostějově díky svému vzdělání a píli postupně vybudoval jednotku intenzivní péče a kardiologické oddělení včetně elektrofyziologického sálu, kde už v roce 1973 provedl první implantaci trvalého srdečního stimulátoru na okresním pracovišti. V osmdesátých letech byl průkopníkem nových metod, například implantace dvoudutinových stimulátorů nebo katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií.

Přednostou I. interní kliniky FN Olomouc se profesor Jan Lukl stal v roce 1990 (tedy 21 let po vynuceném odchodu jeho otce z čela tohoto pracoviště) a byl jím až do roku 2009. Také on dokázal kliniku odborně pozvednout a vybudovat zázemí pro poskytování kardiologické a interní péče na nejvyšší úrovni kvality. Svou houževnatost a vitalitu prokázal na počátku devadesátých let, kdy sám bojoval s těžkým onemocněním - leukémií, i v osobně tak těžkém období dokázal pracoviště vést a rozvíjet.

Jan Lukl byl především zakladatelem moderní české arytmologie. V roce 1990 zorganizoval první setkání arytmologů ve Velké Bystřici u Olomouce. Sjednotil odborníky v tomto oboru z celé České republiky a založil zcela novou pracovní skupinu České kardiologické společnosti. Svými evropskými kontakty umožnil dlouhodobé stáže a intenzivní výuku řadě dnes již renomovaným kardiologům a přispěl tak významně k rozvoji oboru.

Padl olomoucký rekord počtem 352 účastníků a ušlých 755 kilometrů!

Pohyb patří k základním preventivním opatřením civilizačních onemocnění. Nordic walking je nová pohybová aktivita, která je určena pro všechny věkové kategorie. Jde o chůzi se speciálními hůlkami, kdy dochází k vyššímu energetickému výdeji, zapojení více svalů, tento pohyb je vhodný i pro starší osoby z důvodu pocitu lepší stability při chůzi. Kolébkou je Finsko. Na Universitě Palackého patří mezi velké propagátory této aktivity nejen Fakulta tělesné kultury, ale i Lékařská fakulta ve spolupráci s Nadačním fondem Pro srdce Hané.

V loňském roce se podařilo v Olomouci ustanovit první český rekord v této chůzi. V letošním roce se spojili organizátoři loňského rekordu (doc. Eliška Sovová) s organizací Nordic walking live (Jaruška Morávková) a českým výrobcem nordic walking holí BIRKI a uspořádali další pokus o český rekord, tentokrát v seriové chůzi v 7 českých městech (Karlovy Vary, Brno, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Praha).

Dne 10.5 odpoledne se konala tato akce v Olomouci, kde padl olomoucký rekord počtem 352 účastníků a ušlých 755 kilometrů. Nejmladší účastník měl 2 roky, nejstarší účastnice měla 91 let. K dobré náladě přispěl i doprovodný program, jako vystoupení tanečních skupin Holky z Chválkovic Lola´s Dance a oslava 70. výročí veslování v Olomouci.

Poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se akce nemohla konat a studentům Lékařské fakulty, kteří se ujali organizace této akce.


Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800